prawo budowlane dokumentacja powykonawcza

 
Tytuł:prawo budowlane dokumentacja powykonawcza
Url:http://publiczno.wszedziebyc24.pl/inne/sejm-po-niezwykle-burzliwej-debacie-uchwalil-nowelizacje-kodeksu.html
Opis: 
 Są to wyłączone z obszaru niniejszego opracowania przepisy: ustawy z dnia kwietnia o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia lipca o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w obszarze budowli przeciwpowodziowych, ustawy z dnia lutego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawy z dnia marca o transporcie kolejowym

 
This template downloaded form free website templates