czego dotyczą finanse publiczne

 
Tytuł:czego dotyczą finanse publiczne
Url:https://finanse.transferowa.pl
Opis: 
 Wydanie publikacji Podstawy finansów i prawa finansowego zostało rozszerzone i zaktualizowane, a także wzbogacone o nowe zadania prawa finansowego dodatkowo najnowszą literaturę. Uwzględniono m.in. przemiany wprowadzone w systemie opodatkowania przedsiębiorców poprzez obniżenie stawki CIT czyli rozwinięcie ulg o charakterze pionierskim w sprawie podwyższenia roli inwestycji w PKB, regulacje w zakresie split payment lub jednolitego pliku kontrolnego, a także uregulowania dotyczące daniny solidarnościowej obejmującej podatników, których środki utrzymania przekraczają 1 mln zł.

 
This template downloaded form free website templates